Jak wygląda współpraca z Biurem Rachunkowym ?

Jeśli dopiero otwierasz działalność gospodarczą to:


1. Przed podpisaniem umowy:
 • a) spotkanie informacyjne w Biurze Rachunkowym, na którym ustalamy co będzie najlepsze dla Klienta w kwestii rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej, skutków zatrudnienia pracowników itp., itd., wypełnienie i wysłanie wniosku do CEIDG
 • b) udajesz się do urzędu gminy i tam rejestrujesz działalność gospodarczą
 • c) jeśli zdecydowałeś się na zostanie VAT-owcem musisz złożyć do Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów
  i usług VAT-R


 • 2. Podpisanie umowy:
 • a) do podpisania umowy będą niezbędne następujące dokumenty:
  • tytuł prawny do lokalu, w którym zamierzasz prowadzić działalność
  • potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej
 • oraz następujące dane:
  • PESEL
  • nr dowodu osobistego wraz z informacją o instytucji, która go wydała
  • imię matki i ojca
  • nazwisko panieńskie
  • adres zamieszkania, zameldowania i do korespondencji
  • nazwa kasy chorych
  • nazwa zakładu pracy, adres i telefon (jeśli zamierzamy prowadzić działalność pracując jednocześnie na etacie)
  • nr konta osobistego, jeśli chcemy aby zwrot podatku przychodził właśnie na to konto


  Jeśli prowadzisz już działalność to:


  1. Przed podpisaniem umowy:
 • a) do podpisania umowy będą niezbędne następujące dokumenty:
  • tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzisz działalność
  • potwierdzenie nadania numeru NIP dla osoby fizycznej lub potwierdzenie nadania numeru NIP dla potrzeb podatku VAT
  • ostatni NIP
  • kopię ZFA i ostatnie DRA
  • umowę firmowego rachunku bankowego
  • potwierdzoną kopie złożenia do US informacji o wyborze formy opodatkowania na dany rok oraz o założeniu i prowadzeniu książki przychodów i rozchodów (oczywiście jeśli taką prowadzisz)

  COMIESIĘCZNA WSPÓŁPRACA


  • a) do dnia 10-tego każdego miesiąca dostarczasz do Biura Rachunkowego dokumenty księgowe
  • b) Biuro Rachunkowe przekazuje Ci informację o kwotach do ZUS, które w zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników należy opłacić do 10 (nie zatrudniasz) lub do 15 (zatrudniasz)
  • c) do 20 (przeważnie ok. 18) otrzymujesz drogą e-mail informację z kwotami do US z tytułu podatku dochodowego (płatność do 20) i VAT (płatność do 25)

  Zapraszamy!